Wirówki Dekantacyjne Alfa Laval

Dekantery

Wirówki dekantacyjne Alfa Laval pomagają oddzielić cząstki stałe od cieczy podczas jednego ciągłego procesu. Wysokowydajna separacja dekanterów pozwala uzyskać produkty o doskonałej jakości i wyższej wartości handlowej, odzyskać cenne surowce, zmniejszając zużycie energii oraz koszty gospodarki odpadami.

Wirówki dekantacyjne - działanie z korzyścią dla firmy i środowiska:

  • Wirówki dekantacyjne - wysokowydajna separacja, zapewniająca produkty o wysokiej wartości i niskie koszty gospodarki odpadami
  • Wirówki dekantacyjne- niskie zużycie energii i niska emisja CO2
  • Wirówki dekantacyjne - niskie koszty utrzymania dzięki pracy w systemie ciągłym, wykonaniu z materiałów o wysokiej jakości, łatwej obsłudze
  • Wirówki dekantacyjne - niski wskaźnik koszty kapitałowe/wydajność

Informacje techniczne - Dekantery Alfa Laval:

Separacja ciał stałych z cieczy odgrywa kluczową rolę w niezliczonych procesach przemysłowych. Szereg przedsiębiorstw korzysta tradycyjnie z klarowników lub odstojników, w których cząsteczki, osady oraz ciała stałe opadają stopniowo na dno w wyniku działania siły grawitacyjnej. Tego typu proces jest niezwykle powolny, a dodatkowo nie podlega on dostatecznej kontroli. Aby przyspieszyć proces separacji, w wirówce dekantacyjnej wykorzystano siłę odśrodkową, zapewniając wydajność nawet o 4000 razy większą w porównaniu z wydajnością sił grawitacyjnych. Separacja ciał stałych i cieczy może być również kontrolowana w łatwy sposób dzięki dostosowaniu prędkości obrotowej.

Dekantery

Zasada działania :

Separacja zachodzi w poziomo ułożonym bębnie wyposażonym w przenośnik ślimakowy. Nadawa (osad) podawana jest do wnętrza bębna dekantera przez nieruchomą rurę wlotową, gdzie jest delikatnie przyspieszana poprzez wirnik wlotowy. Siła odśrodkowa powoduje sedymentację cząstek stałych na wewnętrznej powierzchni bębna. Ślimak obraca się w tym samym kierunku, co bęben wirówki, ale z inną prędkością, co powoduje przesuwanie osadu w kierunku stożkowej części bębna. Cząstki placka opuszczają bęben przez otwory wylotowe osadu odwodnionego, znajdujące się na obwodzie. Separacja osadu zachodzi na całej długości cylindrycznej części bębna, zaś klarowny odciek opuszcza bęben wypływając swobodnie poprzez otwory wylotowe filtratu wyposażone w regulowane przegrody tzw. tamy.

Dekantery