MEP - Wielostopniowy wyparownik płytowy

Systemy wyparne Alfa Laval

Świeża woda jest niezbędna na pokładzie każdego statku i musi być zawsze dostępna. Niezależnie od tego, czy jest przeznaczona do spożycia, czy jest to woda technologiczna. Dzięki wyparownikom MEP można wytwarzać duże ilości wody słodkiej wysokiej jakości utylizując odpadową energię cieplną.