Spiralne wymienniki ciepła - Alfa Laval

Spiralne wymienniki ciepła Alfa Laval Compabloc

Spiralne wymienniki ciepła Alfa Laval zostały zaprojektowane tak, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z wymianą ciepła. Niezależnie od tego, czy chodzi o częste zanieczyszczenie zabrudzonymi mediami, czy też ograniczenia wynikające ze spadku ciśnienia i zajmowanej powierzchni, są one najlepszym rozwiązaniem problemów związanych z wymianą ciepła w układzie ciecz-ciecz i w układzie dwufazowym. Solidne, wydajne i kompaktowe konstrukcje utrzymują zarówno koszty instalacji, jak i konserwacji na bardzo niskim poziomie.


Większy zrównoważony rozwój dzięki spiralnym wymiennikom ciepła Alfa Laval

  • Minimalne zatykanie, w zastosowaniach obejmujących bardzo brudne, wysoce lepkie lub cząsteczkowe media, zapewnia czas pracy bez przestojów
  • Łatwa do otwierania konstrukcja sprawia, że czyszczenie jest szybkie i proste, zapewniając niskie koszty konserwacji
  • Mniejsza ilość rur i konstrukcji stalowych oznacza niższe koszty instalacji
  • Zwiększona oszczędność energii i redukcja emisji dzięki sprawności cieplnej 2-3 razy wyższej niż w przypadku porównywalnych wymienników
  • Każda jednostka jest w pełni dostosowana do potrzeb klienta, oferując najlepsze dopasowanie termiczne do określonego zastosowania.

Informacje techniczne - Spiralne wymienniki Alfa Laval

Spiralne wymienniki ciepła

Spiralne wymienniki ciepła Alfa Laval są zbudowane z dwóch nawiniętych spiralnie pasów blachy, które tworzą parę koncentrycznych kanałów przepływu. Media przepływają przeciwprądowo w dwóch kanałach, jeden strumień płynie od środka na zewnątrz, a drugi odwrotnie. Kanały są zakrzywione i mają jednolity przekrój. Nie ma ryzyka wymieszania. Kanał osadowy jest otwarty z jednej strony i zamknięty z drugiej, a kanał wodny jest zamknięty z obydwu stron. W zależności od stopnia czystości medium grzewczego/chłodzącego, kanał dla tego medium czasami może być zamknięty po obydwu stronach. Każdy kanał ma jedno podłączenie w środku, a drugie na obwodzie urządzenia.


Unikalne cechy Spiralnych wymienników ciepła Alfa Laval

Doskonałe czyszczenie i wydłużona wydajność spiralnych wymienników ciepła. Pojedynczy kanał dla każdego płynu zapewnia niezawodne samooczyszczanie się urządzenia.

SelfClean™

SelfClean™

RollWeld™

XCore™

Zautomatyzowana, niezawodna obudowa kanałów spiralnych wymienników ciepła. Zautomatyzowany proces gięcia i spawania przy zamykaniu każdego kanału zapewnia stałą jakość i niezawodność.


Indywidualne rozwiązanie dla zadań wysokociśnieniowych spiralnych wymienników ciepła. Okrągła konstrukcja płaszcza i samonośna cewka wewnętrzna zwiększają wytrzymałość mechaniczną pod wysokim ciśnieniem..

HighP™

HighP™